Globalne ocieplenie przyczynia się do zmian roślinności występującej w Kanadzie, w Europie Północnej, na Alasce i na Syberii

Globalne ocieplenie przyczynia się do zmian roślinności występującej w Kanadzie, w Europie Północnej, na Alasce i na Syberii. Przez większą część roku obszary tundry pokryte są śniegiem. Znajdują się tam setki nisko rosnących krzewów, traw i innych roślin, które odgrywają kluczową rolę w obiegu węgla.

W badaniach naukowców z Uniwersytetu Edynburskiego, opublikowanych w magazynie Nature”, uwzględniono ponad 60 tys. cech roślin występujących w okolicach tundry, w regionach arktycznych i alpejskich. W ciągu ostatnich 30 lat – w wyniku ocieplenia klimatu – gatunki rosnące na tych obszarach urosły. W tym samym okresie temperatura na Arktyce wzrosła o 1°C latem i 1,5°C zimą. Naukowcy odkryli również, że wyższe gatunki roślin, występujące wcześniej w południowych rejonach Arktyki, pojawiają się także w innych miejscach w pobliżu bieguna północnego. Przykładem jest tomka wonna, gatunek byliny, występująca do tej pory m.in. w Europie czy zachodniej Azji, którą można zaobserwować również na Islandii czy w Szwecji.

Zdaniem badaczy zmiany w strukturze i składzie roślinności w tym regionie mają poważne skutki dla funkcjonowania ekosystemu całej planety. Zamarznięte gleby tundry przechowują jedną trzecią światowego węgla, który trafia tam za pośrednictwem roślin absorbujących go z atmosfery. Jeśli zmienią się gatunki roślin i ich cechy, może zmienić się również sposób przechowywania węgla w ekosystemach. Znaczenie ma też zmiana wysokości roślin – jeśli urosną wyższe, powierzchnia tundry stanie się ciemniejsza, co spowoduje, że łatwiej będzie się nagrzewać. Te procesy mogą doprowadzić do zwiększenia uwalnianych gazów cieplarnianych, a w konsekwencji do przyspieszenia globalnego ocieplenia. Konieczne są jednak dalsze badania, aby w pełni zrozumieć zachodzące procesy.

Globalne ocieplenie a międzynarodowa rywalizacja o Arktykę
Surowy klimat i niskie temperatury stanowiły naturalną barierę w eksploatacji złóż Arktyki, ale kryzys klimatyczny zmienia ten stan rzeczy. Topnienie polarnych czap lodowych umożliwia dostęp do zasobów (ropy, gazu, minerałów, metali ziem rzadkich i ryb) wartych dziesiątki bilionów dolarów. Między państwami leżącymi nad Oceanem Arktycznym i mającymi tam terytoria: Rosją, Kanadą, USA, Danią, Norwegią oraz […]
Czytaj całość
Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła […]
Czytaj całość
Raporty o stanie świata służb wywiadowczych USA i Kanady
Według raportu Canadian Security Intelligence Service (CSIS) podsumowującego 2020 r. działalność oraz ingerencja w sprawy wewnętrzne kraju obcych agencji szpiegowskich wzrosła w Kanadzie do poziomu niespotykanego od czasów zimnej wojny, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadów Chin i Rosji. Zwiększyło się również zagrożenie ruchami ekstremistycznymi oraz cyberprzestępczością. Kanadyjski wywiad twierdzi, że jedną z przyczyn większej aktywności obcych […]
Czytaj całość