Przestępstwa przeciwko środowisku są największym źródłem zysku dla ugrupowań rebelianckich i zorganizowanych grup przestępczych

Przestępstwa przeciwko środowisku są największym źródłem zysku dla ugrupowań rebelianckich i zorganizowanych grup przestępczych. Według raportu World Atlas of Illicit Flows”, opublikowanego przez Interpol, zyski z takiej działalności stanowią 38 proc. przychodów tych grup. To więcej niż zarabiają w wyniku przemytu narkotyków i ludzi, porwań, wymuszeń i kradzieży.

Interpol i badacze, zajmujący się globalną zorganizowaną przestępczością, wyceniają działania grup rebelianckich i zorganizowanych grup przestępczych przeciwko środowisku na 110- 281 mld dol. rocznie (ok. 14 proc. więcej niż w 2016 r.). 22,8-34 mld dol. trafia do grup działających w rejonach konfliktów zbrojnych, w tym do al-Szabab i grup rebelianckich działających w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Jak szacują autorzy raportu, z przemytu kości słoniowej subsaharyjskie ugrupowania przestępcze otrzymują rocznie od 4 do 12,2 mln dol. Nielegalna wycinka drzew przynosi 152 mld dol. rocznie na całym świecie, a w DRK – 48 mln dol. Z kolei działalność al-Szabab, polegająca na nielegalnym pozyskiwaniu węgla drzewnego i wycince afrykańskich lasów, przynosi zyski na poziomie 10 mln dol.

To właśnie z działalności w strefach konfliktu grupy przestępcze uzyskują największe dochody, co często wiąże się z korupcją, wpływowymi elitami politycznymi i wojskowymi oraz bezprawiem. Według autorów raportu powiązania między przestępstwami przeciwko środowisku a konfliktami najprawdopodobniej wzrosną. Co więcej, są bezpośrednio stymulowane przez ciągłe lub odnawiane konflikty zbrojne. Wynika to także z braku egzekwowania prawa i zainteresowania ze strony wspólnot międzynarodowych.

Do kategorii przestępstw przeciwko środowisku zalicza się nielegalne wycinki drzew, połowy ryb i wydobycie surowców, a także przemyt dzikich zwierząt i roślin oraz przestępstwa związane z zanieczyszczeniem środowiska. Według raportu ONZ wszystkie te kategorie należą do najbardziej rozpowszechnionych rodzajów przestępczości na świecie.