Sposoby na ubóstwo energetyczne

Zadaniem Globalnej Komisji ds. Walki z Ubóstwem Energetycznym jest zapewnienie ludziom wykluczonym energetycznie (zwłaszcza mieszkańcom Afryki Subsaharyjskiej oraz Azji Południowej) dostępu do niedrogiej, niezawodnej i zrównoważonej energii do 2030 r. Projekt, polegający na zastosowaniu mikrosieci energetycznych, połączonych w jedną, gigantyczną sieć, oraz technologii energii odnawialnej powinien zapewnić stały dostęp do elektryczności ok. 1 mld ludzi. Komisja planuje również pomóc w ustanowieniu przepisów w krajach rozwijających się, aby przyspieszyć wdrażanie nowych systemów energetycznych i zwiększyć atrakcyjność projektów dla międzynarodowych inwestorów.

W połowie lat 70. cena wytworzenia 1 wata mocy dzięki panelom słonecznym wynosiła 100 dol. W 2016 r. był to koszt wysokości 50 centów, który wciąż spada. Panele słoneczne są szczególnie przydatne w biedniejszych krajach, gdzie sieci energetyczne są słabo rozwinięte, jest natomiast duża ilość energii słonecznej. Natomiast w latach 2010–2016 wyprodukowano na świecie 100 razy więcej ogniw fotowoltaicznych niż przed 2010 r.

W Zimbabwe, z powodu suszy i kryzysu ekonomicznego, występują nieprzewidziane przerwy w dostawach prądu. Największy operator telefonii komórkowej powinien mieć możliwość udostępniania usług on-line, co jest istotne dla funkcjonowania finansów państwa, a płatności mobilne są stosowane w większości codziennych transakcji dokonywanych przez mieszkańców kraju. Duża część gospodarki działa za pośrednictwem systemów elektronicznych i płatności mobilnych. Firma telekomunikacyjna postanowiła więc zastosować nowoczesne akumulatory litowo-jonowe. Zastępują one agregaty na paliwo i mogą przechowywać energię z baterii słonecznych lub sieci energetycznej do 10 godz.

Ochrona sępów i żółwi zatokowych oraz powrót wilka workowatego
Zespół genetyków z University of Melbourne zamierza wykorzystać technikę edycji genów, aby przekształcić komórkę grubogonika w komórkę wilka workowatego i przywrócić światu to dawno wymarłe zwierzę. Australia charakteryzuje się najszybszym tempem wymierania ssaków na świecie, wynikającym głównie z działalności gatunków inwazyjnych – jak lisy i zdziczałe koty – oraz pożarów wybuchających w środowisku naturalnym. Naukowcy […]
Czytaj całość
Rolnictwo zero waste, farmy wertykalne i plantacje palmy olejowej
Songhaï, czyli rolniczy projekt zero waste, rozpoczął się w Beninie w 1985 r. w związku z panującymi wtedy w Etiopii suszą i głodem. Naukowiec Godfrey Nzamujo, założyciel i dyrektor projektu, dąży do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce, rozwoju zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i tworzenia miejsc pracy. Model Songhaï to również laboratorium dla nowoczesnego społeczeństwa afrykańskiego […]
Czytaj całość
Obecny stan wiedzy o ewolucji człowieka
Pierwsze hominidy wyewoluowały od 9 do 6 mln lat temu. Nasi przodkowie, w odróżnieniu od małp człekokształtnych, mieli mniejsze kły i chodzili na dwóch nogach. Wg niektórych szacunków w zapisie kopalnym zidentyfikowano ponad 20 gatunków hominidów. Od 3,5 do 3 mln lat temu przodkowie człowieka opuścili obszary zalesione i zaczęli wytwarzać narzędzia z kamienia. Rodzaj […]
Czytaj całość