Rośnie ryzyko wybuchu pandemii

Eksperci z Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), organizacji powołanej przez Bank Światowy i Światową Organizację Zdrowia (WHO) w związku z wybuchem epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej, ostrzegają przed szybko rozprzestrzeniającymi się patogenami. Raport wskazuje, że rządy i instytucje międzynarodowe nie są wystarczająco przygotowane na ewentualne wystąpienie pandemii. Sytuację pogarsza brak zaufania obywateli do instytucji publicznych w niektórych krajach oraz dezinformacja.

Ryzyko wybuchu epidemii lub pandemii jest potęgowane przez kryzys klimatyczny (lepsze warunki dla rozrodu komarów), postępującą urbanizację, a zarazem brak infrastruktury sanitarnej. Wylesianie powoduje, że więcej dzikich zwierząt ma kontakt z ludźmi, narażając ich na choroby odzwierzęce. Rozwiązaniem może być podjęcie systematycznych działań, mających na celu stawienie czoła potencjalnej pandemii, i inwestycji wzmacniających systemy opieki zdrowotnej w najbiedniejszych krajach.

Na Filipinach od stycznia do końca sierpnia 2019 r. zgłoszono 271 480 przypadków zachorowań na dengę. Zmarło ok. 1107 osób, prawie połowa ofiar śmiertelnych to dzieci w wieku 5–9 lat. W związku z tymi wydarzeniami ogłoszono epidemię tej choroby. W połowie września 2019 r. zdiagnozowano u dwóch osób na Filipinach pierwsze od 19 lat przypadki zachorowań na polio. Ponadto znaleziono ślady obecności wirusa w ściekach. Choroba ta występuje również w Pakistanie, Afganistanie, Republice Środkowoafrykańskiej i Somalii. W Demokratycznej Republice Konga odra spowodowała śmierć ponad 3200 osób od początku 2019 r., a wirus Ebola zabił 2119 osób od 1 kwietnia 2018 r. [stan na 24 września 2019 r.].