Wpływ górnictwa lądowego i głębinowego na środowisko naturalne

Górnictwo surowców niezbędnych do produkcji energii odnawialnej (np. metali) może stanowić zagrożenie dla bioróżnorodności. Po zbadaniu terenów położonych wokół ponad 60 tys. obiektów górniczych naukowcy ustalili, że wydobycie może mieć negatywny wpływ na 50 mln km kw. powierzchni lądów na Ziemi. Na 82% powierzchni obszarów górniczych wydobywa się m.in. materiały wykorzystywane do produkcji energii odnawialnej. Ponadto 8% obszarów górniczych pokrywa się z obszarami chronionymi, 7% – z kluczowymi obszarami różnorodności biologicznej, a 16% – z pozostałymi dzikimi obszarami.

Górnictwo głębinowe również zagraża środowisku naturalnemu, oferując zarazem dostęp do surowców potrzebnych do zmniejszenia zależności człowieka od paliw kopalnych. Wymaga to ogromnych ilości metali: np. pojedyncza turbina wiatrowa może zawierać ponad tonę miedzi, a do budowy akumulatorów samochodów elektrycznych potrzeba kobaltu, niklu i manganu. Większość tych metali pochodzi obecnie z kopalń zlokalizowanych na powierzchni ziemi i wydobywanych jest często kosztem wylesiania, zanieczyszczenia wody i łamania praw człowieka.

Zalegające na dnie morskim tzw. konkrecje polimetaliczne stanowią perspektywiczne źródło surowców metalicznych. Jednak z pierwszych badań wynika, że każda ingerencja w dno morskie z użyciem ciężkiego sprzętu pozostawia wieloletnie ślady – w naruszonych miejscach jest mniej drobnoustrojów (o 30%), robaków i strzykw. Hałas towarzyszący wydobyciu będzie przeszkadzał wielorybom, zakłócając ich sygnały akustyczne, a mętna od osadów woda utrudni opartą na sygnałach bioluminescencyjnych komunikację kalmarów i meduz.

Miasta bezpieczne klimatycznie i ekologiczne budownictwo
Economist Intelligence Unit opublikował ranking miast bezpiecznych klimatycznie, w którym prowadzą Wellington, Toronto, Waszyngton, Mediolan i Kopenhaga. Bezpieczeństwo środowiskowe miasta opiera się na planie zrównoważonego rozwoju danego miejsca, zachętach do korzystania z energii odnawialnej, rozbudowie systemów gospodarowania odpadami, jakości powietrza, zalesieniu miasta i stresie wodnym (stosunek popytu do podaży). Np. w Bogocie, Rio de Janeiro […]
Czytaj całość
Kosmiczne śmieci i ciepło z centrów danych
Około 40% pobieranej przez centra danych energii elektrycznej pochłania chłodzenie pracujących tam komputerów. Wytwarzane w ten sposób ciepło może być wykorzystywane do ogrzewania firm i mieszkań. W 2010 r. 1000 mieszkań w Helsinkach zostało podłączonych do sieci ciepłowniczej zasilanej ciepłem powstającym w tamtejszym centrum danych, a paryskie serwery komputerowe zaczęły ogrzewać pobliskie arboretum. Zakończono budowę instalacji w Odense […]
Czytaj całość
Zielony Greensburg i największa farma słoneczna świata
W 2007 r. tornado zniszczyło 95% budynków w miejscowości Greensburg w amerykańskim stanie Kansas. Po odbudowie powstało miasteczko o zerowej emisji dwutlenku węgla. 100% energii elektrycznej zużywanej przez mieszkańców pochodzi bowiem z niewielkiej farmy wiatrowej. Systemy ogrzewania i chłodzenia mieszkań oparte są na geotermii. Wszystkie budynki są energooszczędne, a do oświetlenia ulic używa się żarówek LED. Deszczówka […]
Czytaj całość