Wpływ zmian klimatu na migracje

Nie ma jednej dokładnej definicji wyjaśniającej, kto jest „imigrantem klimatycznym” lub „uchodźcą klimatycznym”. Prawo międzynarodowe również tego nie definiuje. Część ekspertów uważa, że terminy te obejmują całe grupy ludzi: od osób, które muszą się przemieszczać także tymczasowo z powodu klęsk żywiołowych, po ludzi dotkniętych powolnymi skutkami zmian klimatycznych. Ponadto znacznie więcej osób migruje wewnętrznie niż poza granice kraju, a sama migracja ma wiele przyczyn: społecznych, politycznych, ekonomicznych, środowiskowych i demograficznych. Zmiany klimatu pogłębiają te przyczyny.

Tuż przed uderzeniem huraganu Katrina w Nowy Orlean w 2005 r. i po jego przejściu co najmniej 70% mieszkańców uciekło z miasta. Obecnie w Nowym Orleanie mieszka 60 tys. mieszkańców mniej. Według raportu Banku Światowego z 2018 r. tylko w Afryce Subsaharyjskiej, Ameryce Łacińskiej i Azji Południowej 143 mln ludzi zostanie wewnętrznie przesiedlonych w wyniku zmian klimatycznych do 2050 r.

Tysiące mieszkańców Wielkich Rowów Afrykańskich w Kenii zostało wewnętrznie przesiedlonych, a ich gospodarstwa, szkoły i przychodnie znalazły się pod wodą z powodu ulewnych deszczów, wylesiania i zmian klimatycznych. Od 2013 r. wody jeziora Baringo podniosły się o nawet 12 m, co zniszczyło rolnictwo i turystykę w regionie.

Powodzie w Sudanie, spowodowane ulewnymi deszczami, zniszczyły co najmniej 100 tys. domów, zginęło 99 osób [stan na 5.08]. Skutki powodzi dotknęły ponad pół miliona osób. Wskaźniki powodzi i opadów przekroczyły w 2020 r. rekordy ustanowione w latach 1946 i 1988.

Zielony potencjał Afryki oraz biomasa jako źródło energii
Zgodnie z raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ Afryka ma ogromny potencjał w kwestii produkcji zielonej energii. To m.in. farmy wiatrowe na afrykańskim wybrzeżu, farmy fotowoltaiczne i projekty geotermalne w Wielkich Rowach Afrykańskich. Przedsięwzięcia te mogą osłabić skutki globalnego ocieplenia, wzmocnić rozwój gospodarczy Afryki i wyciągnąć miliony ludzi z ubóstwa. Kraje takie jak Kenia, […]
Czytaj całość
Sztuka teatralna a codzienność w Kenii i Afganistanie
Życie mieszkańców Kenii jest trudne m.in. ze względu na ubóstwo, susze wywołane zmianami klimatu i ograniczony dostęp do edukacji. Aby pomóc ludziom rozwiązywać ich codzienne problemy, International Climate Initiative (IKI) i S.A.F.E. Kenya podjęły inicjatywę teatralną „Sztuka budowania odporności”. Projekt polega na sprowadzeniu aktorów i edukatorów do małych miejscowości, aby wysłuchali mieszkańców i wykorzystali ich […]
Czytaj całość
Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła […]
Czytaj całość