Protesty społeczne w czasach pandemii, w Bułgarii i Kolumbii

Naukowcy ostrzegają przed falą protestów społecznych na świecie po zakończeniu pandemii COVID-19. Przeprowadzili oni analizę niepokojów społecznych, które miały miejsce w czasie 57 epidemii, od czarnej śmierci w XIV w. po pandemię grypy hiszpanki w latach 1918–1920 r. Protesty nie były bezpośrednio związane z epidemiami tylko w czterech przypadkach. Skutki epidemii mogą powodować protesty także z powodu polityki władz polegającej na ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby (wprowadzenie zasad izolacji, kwarantanna), co może kolidować z interesami ludzi. Ponadto wpływ epidemii na śmiertelność i dobrobyt gospodarczy może pogłębić nierówności społeczne, a szok psychologiczny – skłonić ludzi do wiary w irracjonalne przyczyny rozprzestrzeniania się chorób, które mogą rodzić zachowania dyskryminujące czy ksenofobiczne.

W Bułgarii od początku 2020 r. seria lokalnych kryzysów i skandali doprowadziła do trwających od dwóch miesięcy protestów przeciwko dziesięcioletniej i prawie nieprzerwanej władzy partii Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB). Demonstrujący domagają się rezygnacji rządzącej koalicji i prokuratora generalnego, rozpisania przedterminowych wyborów i reformy sądownictwa. 2 września br. policja po raz pierwszy użyła przeciwko demonstrantom armatek wodnych oraz gazów łzawiącego i pieprzowego. 

W Kolumbii co najmniej 13 osób zginęło, a setki cywilów i policjantów odniosło obrażenia podczas demonstracji po śmierci prawnika Javiera Ordóñeza, który został porażony paralizatorem i zatrzymany w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym. Protestujący zwracają uwagę na brutalność i nadużywanie władzy przez kolumbijską policję, która podlega Ministerstwu Obrony Narodowej, a nie nadzorowi cywilnemu.

Sytuacja małoletnich w obozie Al-Haul i w przesmyku Darién
W obozie Al-Haul w Syrii przebywają dzieci i żony pochodzących z zagranicy bojowników IS. Wiele z tych dzieci doświadczyło horroru wojny, traumy i straty co najmniej jednego rodzica, odniosło rany i nigdy nie uczęszczało do szkoły. Głównym problemem w obozie są przemoc i radykalizacja postaw. Po osiągnięciu wieku dojrzewania chłopcy są przenoszeni do ośrodków detencyjnych, […]
Czytaj całość
Miasta bezpieczne klimatycznie i ekologiczne budownictwo
Economist Intelligence Unit opublikował ranking miast bezpiecznych klimatycznie, w którym prowadzą Wellington, Toronto, Waszyngton, Mediolan i Kopenhaga. Bezpieczeństwo środowiskowe miasta opiera się na planie zrównoważonego rozwoju danego miejsca, zachętach do korzystania z energii odnawialnej, rozbudowie systemów gospodarowania odpadami, jakości powietrza, zalesieniu miasta i stresie wodnym (stosunek popytu do podaży). Np. w Bogocie, Rio de Janeiro […]
Czytaj całość
Miasta świata najbardziej przyjazne pieszym
Londyn, Paryż, Bogota i Hongkong to najbardziej przyjazne pieszym miasta świata. Umożliwienie poruszania się pieszo po miastach ma kluczowe znaczenie dla poprawy zdrowia mieszkańców, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez transport oraz budowania silniejszych lokalnych społeczności i gospodarek. Zastosowano trzy kryteria przy tworzeniu rankingu miast: odsetek osób mieszkających w promieniu 100 m od miejsc wolnych od samochodów; […]
Czytaj całość