Brief #133 - okładka

Nowy sposób hodowli zwierząt, dzieworództwo i najstarsze plemniki na świecie

Próby przeprowadzone m.in. na samcach myszy pokazały, że bezpłodne zwierzęta mogą wytwarzać plemniki będące nośnikami materiału genetycznego wyselekcjonowanych zwierząt-dawców. Jeśli nowa technika zadziała u większych ssaków, zwierzęta hodowlane będą mogły rodzić potomstwo o określonych cechach bez konieczności ingerencji genetycznej. Naukowcy wyhodowali bezpłodne, ale poza tym zdrowe myszy, świnie, kozy i bydło, za pomocą Crispr-Cas9 narzędzia do edycji genów. Następnie zwierzętom tym przeszczepiono pochodzące od dawców i produkujące nasienie komórki macierzyste. Myszy spłodziły zdrowe potomstwo z genami dawców. Praca naukowców może przyczynić się do wzbogacenia kodu genetycznego zwierząt gospodarskich w celu poprawy produkcji żywności oraz pomóc w ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem.

62-letnia samica pytona królewskiego, żyjąca w ogrodzie zoologicznym w Saint Louis, złożyła jaja, mimo że od co najmniej 15 lat nie miała kontaktu z samcem. U węża najprawdopodobniej wystąpiła partenogeneza, czyli metoda rozmnażania polegająca na rozwoju nowego osobnika z niezapłodnionej komórki jajowej. Przedstawiciele tego gatunku gadów żyją średnio ok. 3040 lat. Pyton królewski z Saint Louis jest najstarszym żyjącym w niewoli wężem.

W Birmie paleontolodzy odkryli najstarsze na świecie zwierzęce plemniki, znajdujące się w zatopionym w bursztynie małżoraczku. Znalezisko może mieć ok. 100 mln lat. Plemniki zostały znalezione w ciele samicy i są do 4,6 raza większe od ciała samca.

Czytaj całe wydanie