Relacje między Rosją, Chinami, USA i Unią Europejską

Rosja poszukuje sposobów na wzmocnienie relacji z Chinami, aby znaleźć przeciwwagę dla amerykańskiej strefy wpływów. Rosyjskie władze regularnie wyrażają zaniepokojenie faktem rozmieszczania przez Amerykanów elementów systemu globalnej obrony antyrakietowej w państwach leżących wzdłuż rosyjskich granic w Azji i Europie. Rosjanie m.in. podsycają podziały rasowe w USA, zamieszczając fałszywe informacje w mediach i na platformach społecznościowych, aby w ten sposób wpłynąć na wynik listopadowych wyborów prezydenckich. Rosyjscy hakerzy, wspierani przez państwo, organizują cyberataki wymierzone w partie polityczne, konsultantów i inne podmioty związane z wyborami w USA.

Chiny prowadzą ze Stanami Zjednoczonymi spory dotyczące wpływów na Morzu Południowochińskim, handlu i praw człowieka. Natomiast Amerykanie starają się osłabić chińskie inwestycje w Europie. Unia Europejska dąży do zniesienia asymetrii w relacjach gospodarczych z Chinami, a jednocześnie europejscy liderzy naciskają na władze ChRL w kwestii przestrzegania praw człowieka. Chińczykom zależy na większej współpracy gospodarczej, chociaż otwierają swój rynek znacznie wolniej, niż oczekują przedstawiciele Unii Europejskiej.

UE nie opowiada się po żadnej ze stron sporu między Chinami a USA. Wybiera własną drogę w relacjach z Chinami oraz innymi państwami azjatyckimi, których rządy są zainteresowane dostępem do europejskich rynków i technologii. Japonia, Singapur i Wietnam zawarły umowy z UE o wolnym handlu. Indie dążą do ściślejszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa morskiego, cyberbezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu.

Bezpieczeństwo kanadyjskiej Arktyki oraz Mali, UE i Grupa Wagnera
Część Arktyki należąca do Ameryki Północnej – obszar większy od Europy – przyciąga uwagę władz państwowych i ekspertów ds. bezpieczeństwa. Zdaniem gen. Wayne’a Eyre’a, szefa kanadyjskiego Sztabu Obrony, w związku z agresją Rosji na Ukrainę to „kluczowy obszar zainteresowania” i „nie można wykluczyć próby podważenia tam kanadyjskiej suwerenności [przez Rosję – przyp. red.]”. W marcu […]
Czytaj całość
Praca przymusowa w Portugalii i handel ludźmi w Wietnamie
Robotnicy rolni z Azji emigrują do Europy, opłacając gangi handlarzy ludźmi. Ok. 30 tys. Indyjczyków, Tajów, Nepalczyków i Pakistańczyków mieszka w fatalnych warunkach i pracuje za niewielką pensję m.in. w gospodarstwach rolnych w Portugalii. Aktywiści w Wietnamie ostrzegają z kolei przed wzrostem handlu ludźmi w związku z pandemią i pogarszającymi się warunkami życia. Mimo zamkniętych […]
Czytaj całość
Nowe sojusze międzynarodowe i rywalizacja mocarstw
Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Chin wspólnie skrytykowali decyzję Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady o nałożeniu sankcji na niektórych wysokich rangą urzędników chińskich za łamanie praw etnicznej mniejszości Ujgurów. Turcy wyrazili wsparcie dla swoich etnicznych krewnych, organizując protest w Stambule. Chiny zareagowały nałożeniem sankcji na europejskich urzędników i przedstawicieli niezależnych środowisk eksperckich, […]
Czytaj całość