Trawa morska i nowoczesne statki badawcze

Mayflower Autonomous Ship (MAS) pełnowymiarowy, w pełni autonomiczny statek badawczy odbędzie jedną z pierwszych w historii samodzielnych podróży transatlantyckich. Jednostka, sterowana wyłącznie przez sztuczną inteligencję, będzie przez sześć miesięcy wyznaczać kurs na podstawie danych o stanie morza, pogody i według zasad poruszania się po morzach i oceanach. Badania dotyczą obecności plastiku w oceanach i globalnego ocieplenia.

OceanXplorer to dawny statek badawczy platformy wiertniczej, który został przebudowany, aby pomagać w poznawaniu i propagowaniu wiedzy o podmorskich głębinach. Na przykład dzieci w szkołach będą mogły sterować robotem szukającym śladów życia na dnie morskim. Na pokładzie statku znajdują się trzy batyskafy i dwa roboty podwodne, komora hiperbaryczna, system do obserwacji wielorybów oraz sprzęt naukowy, np. służący pomiarowi głębokości i poszukiwaniu kominów hydrotermalnych.

Trawa morska pochłania dwutlenek węgla z atmosfery do 35 razy szybciej niż tropikalne lasy deszczowe. Przechowuje ona 10% CO₂, który co roku jest magazynowany w oceanach, i zatrzymuje go w osadach na tysiące lat. Ponadto zapewnia schronienie 20% gatunków ryb żyjących w światowych łowiskach, chroni wybrzeża przed erozją, produkuje tlen i oczyszcza wodę morską. Na dnie morskim w pobliżu Pembrokeshire w Walii, w ramach projektu odnowy siedlisk trawy morskiej, posadzono milion jej nasion, aby wyrosła łąka o powierzchni 2 ha. Naukowcy mają nadzieję, że podobne projekty powstaną na całym świecie.