Samonaprawiające się materiały i aktywność elektrodermalna

Naukowcy z Imperial College London (ICL) stworzyli „żywe materiały” (engineered living materials – ELM), które po uszkodzeniu mogą się same naprawiać. Materiały wykonano z genetycznie zmodyfikowanych bakterii Komagataeibacter rhaeticus. Badacze ułożyli bakterie w kuliste struktury zwane sferoidami i wyposażyli je w czujniki umożliwiające wykrywanie uszkodzeń. „Żywe materiały” mogą znaleźć zastosowanie m.in. w medycynie przy leczeniu chorób skóry.

Badacze z University of Houston mierzą poziom stresu w organizmie pacjenta za pomocą smartwatchów monitorujących reakcję skórno-galwaniczną skóry (SCR). Aktywność elektrodermalna (tj. przewodnictwo elektryczne skóry) dostarcza bowiem informacji o stresie odczuwanym przez ludzki mózg. Po wykryciu sygnału oznaczającego podniesienie jego poziomu urządzenie proponuje posłuchanie relaksującej muzyki, aby badany mógł się uspokoić. 

Przenośne urządzenie do rezonansu magnetycznego (MRI) pomaga w identyfikacji krwotoków śródczaszkowych, co może uratować życie w sytuacjach, w których nie ma łatwego dostępu do bardziej zaawansowanych technologicznie skanów mózgu. Zespół naukowców z Uniwersytetu Yale badał skuteczność urządzenia znanego jako przenośny system MRI Point-of-Care. Nadaje się do przewożenia korytarzem szpitalnym, kosztuje znacznie mniej niż tradycyjne aparaty MRI i może być używany niemal wszędzie przez techników medycznych po ich minimalnym przeszkoleniu. Neuroradiolodzy interpretujący obrazy uzyskane za pomocą przenośnego rezonansu magnetycznego prawidłowo zidentyfikowali 80% krwotoków śródmózgowych.

Choroba afektywna dwubiegunowa oraz depresja a nowotwory
Badacze z m.in. Uniwersytetu w Heidelbergu dokonali analizy 28 badań z całego świata, obejmujących ponad 22 mln pacjentów nowotworowych. Wg wyników ​​wskaźnik samobójstw w przypadku osób chorych na raka był o 85% wyższy niż w populacji ogólnej. Najwyższy wskaźnik samobójstw stwierdzono wśród pacjentów z nowotworem o najgorszych rokowaniach. W innym badaniu wzięto pod uwagę ok. […]
Czytaj całość
Nowe leki na superbakterie, katar sienny i zespół Tourette’a
Na bazie odkrytej w 2015 r. tejksobaktyny naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu opracowali syntetyczne leki, dzięki którym będzie można uratować zdrowie i życie milionów ludzi. Działają one na oporne na inne leki superbakterie, nie uszkadzając tkanek chorej osoby, i niszczą szeroką gamę drobnoustrojów pobranych od pacjentów. W badaniu na myszach wyeliminowały również opornego na metycylinę […]
Czytaj całość
Badania nad bulimią i rolą bakterii jelitowych w leczeniu raka
Badania dr Laury Berner z Icahn School of Medicine w Mount Sinai ujawniły mechanizm neuronalny leżący u podstaw poczucia niemożności zaprzestania jedzenia, najistotniejszego aspektu epizodów objadania się w zaburzeniach odżywiania, takich jak bulimia. Wstępne dowody wskazują, że osłabiona aktywacja kory przedczołowej może się bezpośrednio przyczyniać do poważniejszych, niekontrolowanych i nieprzystosowawczych zachowań żywieniowych. Zdrowe bakterie jelitowe […]
Czytaj całość