Opieka socjalna na świecie i bezdomność w USA

Według raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w 2020 r. 53% ludności świata (4,1 mld ludzi) nie miało dostępu do żadnej formy ochrony socjalnej, np. opieki zdrowotnej czy zabezpieczenia dochodów w przypadku bezrobocia, starości, choroby lub macierzyństwa. Mieszkańcy Europy i Azji Środkowej są najlepiej chronieni – 84% z nich może korzystać z co najmniej jednego świadczenia. W obu Amerykach 64,3% mieszkańców jest objętych co najmniej jednym świadczeniem, a w Azji, w regionie Pacyfiku i w krajach arabskich to prawie połowa ludności. W Afryce tylko 17,4% ma dostęp do co najmniej jednego świadczenia. Państwa wydają średnio ok. 13% PKB na ochronę socjalną (z wyłączeniem opieki zdrowotnej) – te o wysokich dochodach przeznaczają na to średnio 16,4% PKB, a państwa o niskich dochodach – 1,1% PKB.

Ekonomiści ostrzegają, że w październiku br. ponad 2 mln Brytyjczyków zmierzy się z niepewną sytuacją w miejscu pracy, ponieważ skończy się im urlop czasowy udzielony ze względu na szczególne potrzeby firmy lub pracodawcy. Ponadto 6 października br. o 20 funtów szterlingów tygodniowo ma zostać zmniejszony Universal Credit, czyli uniwersalny pakiet świadczeń, który zastąpił sześć wcześniej obowiązujących zapomóg.

Według specjalistów banku Goldman Sachs ok. 750 tys. najemców w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie straci w 2021 r. dach nad głową po tym, jak Sąd Najwyższy zablokował federalne moratorium na eksmisje. Zgodnie z szacunkami analityków najemcy są winni właścicielom łącznie od 12 do 17 mld dol. Między 2,5 a 3,5 mln gospodarstw domowych zalega z czynszem.

Międzynarodowe umowy handlowe na pięciu kontynentach
Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu (AfCFTA) stworzy jeden z największych jednolitych rynków na świecie, pogłębi integrację gospodarczą kontynentu, ustanowi tam unię celną i ułatwi przemieszczanie się ludzi. Zarazem może się przyczynić m.in. do zmniejszenia liczby miejsc pracy w Afryce w następstwie liberalizacji taryf i zwiększonej konkurencji ze strony przemysłu w krajach innych sygnatariuszy umowy. Możliwe, […]
Czytaj całość
Tysiące zaginionych migrujących dzieci w Europie
18 292 migrujących i pozbawionych opieki dorosłych dzieci zaginęło po przybyciu do krajów europejskich – m.in. do Grecji, Włoch i Niemiec – między styczniem 2018 a grudniem 2020 r. To średnio prawie 17 dzieci dziennie. Według dostępnych danych 90% zaginionych stanowili chłopcy, a ok. jedno na sześcioro dzieci miało mniej niż 15 lat. Większość z […]
Czytaj całość
Nowatorskie metody poprawy jakości zdrowia psychicznego
Według World Happiness Report 2021 Organizacji Narodów Zjednoczonych najszczęśliwsi są mieszkańcy Finlandii, Islandii, Danii, Szwajcarii i Holandii. Wśród 10 najszczęśliwszych narodów świata tylko jeden – Nowozelandczycy – jest spoza Europy. Najniżej w rankingu znaleźli się mieszkańcy Lesotho, Botswany, Rwandy, Zimbabwe i Afganistanu. Zdaniem członków brytyjskiego Royal College of Psychiatrists oraz British Association and College of […]
Czytaj całość