Zanieczyszczenie środowiska w Afganistanie i rumuńskie Pata-Rât

Gwałtowny koniec trwającej dwie dekady amerykańskiej okupacji Afganistanu nie tylko wywołał tam napiętą sytuację polityczną, lecz także stworzył poważne zagrożenie środowiskowe. W bazach wojskowych pozostawiono toksyczne odpady, których być może nigdy nie uda się całkowicie zneutralizować. Substancje te przenikają do gleby i wód gruntowych, a podczas spalania zanieczyszczają atmosferę „cząstkami stałymi, ołowiem, rtęcią, dioksynami i drażniącymi gazami”. Zwiększa to ryzyko zachorowania na raka oraz inne choroby. Kolejnym zagrożeniem dla środowiska są substancje perfluoroalkilowe i polifluoroalkilowe, powszechnie nazywane PFAS i obecne w specjalistycznej piance przeciwpożarowej.

Wypędzeni z rumuńskiego miasta Kluż-Napoka Romowie twierdzą, że zanieczyszczenia ze składowiska odpadów, na którym obecnie mieszkają, rujnują ich zdrowie i życie. W 2019 r. zakończono tam prace nad likwidacją Pata-Rât, największego (o pow. 27 boisk piłkarskich) wysypiska śmieci w kraju. Niestety, dwa tymczasowe składowiska wciąż działają, a Pata-Rât nie zostało odpowiednio zabezpieczone. Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju z 2012 r. wykazał, że 22% żyjących tam dorosłych cierpi na chorobę przewlekłą lub jakąś formę niepełnosprawności. Naukowcy udokumentowali wysoką częstotliwość infekcji skórnych, astmy, zapalenia oskrzeli, wysokiego ciśnienia krwi oraz problemów z sercem i żołądkiem. Europejskie Biuro Środowiska (EBB) opisuje przykład Romów wypędzonych z Klużu-Napoki jako przymusową eksmisję z „miejsc o wysokiej wartości ekonomicznej” i rasizm środowiskowy.

Świat przeciwko uchodźcom – USA, Dania, Bułgaria, Grecja i Turcja
W związku z ochroną zdrowia publicznego prawo znane jako Title 42 zwalniało Stany Zjednoczone z obowiązku oferowania schronienia osobom przekraczającym granicę amerykańską, które wcześniej przebywały w kraju, gdzie odnotowano wystąpienie choroby zakaźnej. Administracja Joe Bidena zniosła Title 42, ale zgodnie z wynikami badań POLITICO-Harvard 55% dorosłych Amerykanów sprzeciwia się tej decyzji – to wskazuje, że […]
Czytaj całość
Cykl życia metali oraz hossa na rynku litu i uranu
Badanie analizujące ekonomiczne cykle życia 61 komercyjnie używanych metali wykazało, że żywotność ponad połowy z nich jest krótsza niż 10 lat, a większość metali wyrzuca się lub traci w dużych ilościach, zamiast poddać je procesowi recyklingu i ponownego wykorzystania. Np. kobalt (kluczowy dla silników lotniczych i akumulatorów litowo-jonowych) i gal (ważny składnik półprzewodników w telefonach […]
Czytaj całość
Spory dyplomatyczne – Rosja, Chorwacja, Węgry, Rumunia, Grecja i Turcja
Zdaniem Rosji Chorwacja wybrała destrukcyjne podejście do stosunków dwustronnych, co godzi w interesy obywateli obu krajów. Władze w Moskwie wezwały Chorwację, która poparła Ukrainę wobec rosyjskiej inwazji, do powrotu do „konstruktywnego dialogu”. Do nieporozumień dyplomatycznych doszło również między Węgrami a Rumunią – prezydentka Węgier Katalin Novák stwierdziła, że reprezentuje wszystkich Węgrów, także tych mieszkających poza […]
Czytaj całość