Protesty przeciw kopalniom litu i tunel Silvertown pod Tamizą

Władze prowincji Trás-os-Montes na północy Portugalii planują uruchomić kopalnię odkrywkową, aby wydobywać lit, ale mieszkańcy tego słabo zaludnionego, ubogiego gospodarczo i pięknego przyrodniczo regionu sprzeciwiają się inwestycji. W Portugalii znajduje się ok. 10% europejskich złóż litu kluczowego surowca w produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych. Uruchomienie kopalni spowoduje jednak straty środowiskowe i problemy lokalnych farm stosujących zrównoważone metody uprawy.

Serbowie również protestują przeciwko wydobyciu litu ponad 100 tys. osób podpisało petycję przeciw działaniom przedsiębiorstwa Rio Tinto, które planuje wybudować kopalnię tego surowca w zachodniej części kraju. Mieszkańcy Serbii domagają się też rozwiązania wielu innych problemów środowiskowych: złego zarządzania śmieciami, wysokiego zanieczyszczenia powietrza spowodowanego używaniem niskiej jakości węgla, zanieczyszczonych toksycznymi odpadami przemysłowymi rzek oraz braku odpowiednich systemów kanalizacyjnych i ściekowych.

Brytyjscy działacze na rzecz ochrony środowiska zwracają uwagę, że poprowadzony pod londyńskim odcinkiem Tamizy tunel Silvertown zwiększy natężenie ruchu, zanieczyszczenie powietrza i emisję gazów cieplarnianych. Czteropasmowa, podziemna autostrada ma zostać ukończona w 2025 r. mimo sprzeciwu wielu grup społecznych, m.in. ekspertów ds. ruchu drogowego i zdrowia publicznego, mieszkańców miasta, partii politycznych, nauczycieli i lekarzy. Protesty budzą również plany budowy drugiego pasa startowego na lotnisku Gatwick w Londynie – jego powstanie może skutkować emisją 1,5 mln t CO₂ każdego roku.