Syntetyczny stek z druku 3D i zastosowanie plazmy w rolnictwie

Naukowcy z Uniwersytetu Osakijskiego opracowali technologię wykorzystania komórek macierzystych i druku 3D do stworzenia syntetycznego steku zawierającego mięśnie, tłuszcz i naczynia krwionośne. Badacze wykorzystali dwa rodzaje komórek macierzystych krów ras wagyū – bydlęce komórki satelitowe i komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej. Wyprodukowane za pomocą biodruku 3D włókna zostały ułożone w trójwymiarową strukturę, tak jak naturalne mięso. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) hodowla zwierząt odpowiada za ok. 14,5% światowych emisji gazów cieplarnianych, a produkcja sztucznego mięsa może pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Wageningen University & Research zapewni organizacjom non-profit bezpłatne licencje na korzystanie z technologii edycji genów CRISPR/Cas9 do zastosowań niekomercyjnych. Metoda CRISPR/Cas9 pozwala na produkcję pełnowartościowej żywności w sposób bardziej zrównoważony i bezpieczny dzięki szybkiej, skutecznej modyfikacji cech roślin, tak by zniwelować wpływ patogenów i zmian klimatycznych.

Naukowcy badają potencjalne korzyści z zastosowania plazmy w rolnictwie. Według wyników części badań stymuluje ona wzrost roślin i wielkość plonów oraz konserwuje żywność, eliminując patogenne bakterie i grzyby. Zastosowanie plazmy może również uczynić uprawę roślin bardziej przyjazną środowisku dzięki wyeliminowaniu amoniaku z nawozów co roku podczas produkcji amoniaku powstają setki milionów ton dwutlenku węgla. Nawozy będą odnawialne i wytwarzane na farmach, co ograniczy również emisję CO₂ wywołaną transportem.

Cykl życia metali oraz hossa na rynku litu i uranu
Badanie analizujące ekonomiczne cykle życia 61 komercyjnie używanych metali wykazało, że żywotność ponad połowy z nich jest krótsza niż 10 lat, a większość metali wyrzuca się lub traci w dużych ilościach, zamiast poddać je procesowi recyklingu i ponownego wykorzystania. Np. kobalt (kluczowy dla silników lotniczych i akumulatorów litowo-jonowych) i gal (ważny składnik półprzewodników w telefonach […]
Czytaj całość
Rosnący popyt na węgiel i elektrownie węglowe na świecie
Inwazja Rosji na Ukrainę oraz wcześniejszy niedobór gazu ziemnego i zwiększenie zużycia energii elektrycznej po wycofaniu ograniczeń pandemicznych spowodowały wzrost popytu na węgiel. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej w 2021 r. świat wytworzył z węgla więcej energii elektrycznej niż kiedykolwiek wcześniej (wzrost o 9% w stosunku do 2020 r.). Całkowite zużycie węgla w br. – do […]
Czytaj całość
Zielony potencjał Afryki oraz biomasa jako źródło energii
Zgodnie z raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ Afryka ma ogromny potencjał w kwestii produkcji zielonej energii. To m.in. farmy wiatrowe na afrykańskim wybrzeżu, farmy fotowoltaiczne i projekty geotermalne w Wielkich Rowach Afrykańskich. Przedsięwzięcia te mogą osłabić skutki globalnego ocieplenia, wzmocnić rozwój gospodarczy Afryki i wyciągnąć miliony ludzi z ubóstwa. Kraje takie jak Kenia, […]
Czytaj całość