Obecny stan wiedzy o ewolucji człowieka

Pierwsze hominidy wyewoluowały od 9 do 6 mln lat temu. Nasi przodkowie, w odróżnieniu od małp człekokształtnych, mieli mniejsze kły i chodzili na dwóch nogach. Wg niektórych szacunków w zapisie kopalnym zidentyfikowano ponad 20 gatunków hominidów. Od 3,5 do 3 mln lat temu przodkowie człowieka opuścili obszary zalesione i zaczęli wytwarzać narzędzia z kamienia. Rodzaj ludzki (Homo) pojawił się od 2,5 do 2 mln lat temu i miał większy mózg niż jego poprzednicy. Co najmniej 2 mln lat temu członkowie rodzaju Homo zaczęli podróżować z Afryki do Eurazji, a ok. 300 tys. lat temu wyewoluował Homo sapiens. Współczesne cechy gatunku nie pojawiły się jednocześnie – to dzięki kojarzeniu różnych populacji w Afryce wykrystalizował się zestaw cech behawioralnych i biologicznych, które dzisiaj definiują człowieka rozumnego.

W jaskini Contrebandiers w Maroku archeolodzy z Max Planck Institute for the Science of Human History znaleźli dowody na wytwarzanie i używanie przez ludzi odzieży co najmniej 120 tys. lat temu. Naukowcy opisali wykonane z kości zwierząt narzędzia służące do obróbki skór i futer zwierzęcych.

Zakrojone na szeroką skalę ruchy ludności we wczesnej epoce brązu (ok. 3300–2500 p.n.e.) ze stepu pontyjsko-kaspijskiego spowodowały przepływ genów Homo sapiens na ogromne odległości – dzięki czemu połączyły się pasterskie kultury grobów jamowych z afanasjewskimi populacjami w Mongolii. Część naukowców uważa, że siłą napędową tych migracji była mobilna gospodarka pasterska, czyli połączenie transportu konnego, użycia wozów oraz stosowania diety mięsnej i mlecznej.