Zmiana władzy w Maroku, kryzys w Somalii i Salwadorze

W Maroku islamistyczna Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (PJD) poniosła porażkę w wyborach, tracąc 113 ze 125 mandatów w Izbie Reprezentantów. PJD odegrała ważną rolę podczas arabskiej wiosny w 2011 r., nie dotrzymała jednak obietnic wyborczych z 2016 r. – zmniejszenia nierówności społecznych, poprawy jakości edukacji publicznej i opieki zdrowotnej. 

W Somalii narasta spór między prezydentem Mohamedem Abdullahim Mohamedem a premierem Mohamedem Husseinem Roblem. Prezydent zawiesił prawo premiera do zatrudniania i zwalniania urzędników, ten nie ma jednak zamiaru zastosować się do decyzji głowy państwa. Impas na szczytach władzy odwraca uwagę od innych problemów Somalii, np. walki z radykalną islamistyczną organizacją terrorystyczną Asz-Szabab. Regionalni przywódcy zaapelowali do prezydenta i premiera o zakończenie sporu oraz przeprowadzenie opóźnionych, organizowanych wg skomplikowanego systemu wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Salwador został pierwszym państwem na świecie, które ogłosiło walutę bitcoin legalnym środkiem płatniczym. Bitcoin oraz używanie państwowej aplikacji – cyfrowego portfela Chivo – mają poprawić sytuację ekonomiczną milionów Salwadorczyków. Krytycy prezydenta Nayiba Bukelego i partii Nuevas Ideas twierdzą jednak, że rządzący likwidują demokratyczny mechanizm kontroli i równowagi władz, aby umocnić swoją pozycję. W San Salvador, stolicy kraju, tysiące ludzi protestowało przeciwko Bukelemu, który wg nich skoncentrował w swoich rękach zbyt wielką władzę, osłabił niezawisłość sądów, naruszył konstytucję i ustrój demokratyczny.

Świat w poszukiwaniu energii – Europa, Azja, Stany Zjednoczone
Amerykański gaz ze złóż łupkowych nie uratuje szukającej energii Europy – latem br. wysokie zapotrzebowanie na energię uszczupliło zapasy w USA, podobnie jak proces uruchamiania gospodarki po okresie pandemii. Ponadto wiele dużych firm wiertniczych wypłaca obecnie gotówkę akcjonariuszom i skupia się na celach klimatycznych, a nie na zwiększaniu produkcji. W USA wzrośnie ona tylko o […]
Czytaj całość
Opieka socjalna na świecie i bezdomność w USA
Według raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w 2020 r. 53% ludności świata (4,1 mld ludzi) nie miało dostępu do żadnej formy ochrony socjalnej, np. opieki zdrowotnej czy zabezpieczenia dochodów w przypadku bezrobocia, starości, choroby lub macierzyństwa. Mieszkańcy Europy i Azji Środkowej są najlepiej chronieni – 84% z nich może korzystać z co najmniej jednego świadczenia. […]
Czytaj całość
Kryzys finansowy w Zambii i Libanie oraz odbudowa Somalii
Somalia uruchomiła krajowy system finansowy – w jednym z najbardziej niestabilnych państw świata 13 kredytodawców połączy się z systemem rozliczeniowym i rozrachunkowym banku centralnego, dzięki czemu będzie przeprowadzać między sobą transakcje pieniężne. Bank centralny umożliwił pożyczkodawcom uczestnictwo w platformie, w której przelewy pieniężne są przetwarzane w czasie rzeczywistym oraz obowiązuje interoperacyjność kart debetowych i kredytowych, […]
Czytaj całość