Brief #61 - okładka

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwój chorób psychicznych

O 70% wzrasta wśród nastolatków, oddychających zanieczyszczonym powietrzem o zawyżonym poziomie tlenków azotu, prawdopodobieństwo wystąpienia objawów psychotycznych, np. paranoi lub słyszenia głosów. W badaniu przeprowadzonym w Anglii i Walii wzięto pod uwagę również inne potencjalne przyczyny doświadczeń psychotycznych, np. palenie tytoniu, zażywanie alkoholu i konopi indyjskich, dochód w rodzinie i historię psychiatryczną bliskich oraz wpływ miejsca zamieszkania. „Tlenki azotu są w 60% odpowiedzialne za doświadczenia psychotyczne u osób mieszkających w miastach” twierdzi prowadząca badania Joanne Newbury z King’s College London. Inne czynniki mogą być związane z obciążeniem genetycznym i doświadczeniami z przestępczością. Tlenki azotu powstają głównie podczas pracy silników wysokoprężnych. Naukowcy łączą je także z wpływem na demencję, depresję oraz obniżeniem ilorazu inteligencji.

Ocieplenie klimatu, wywołane między innymi spalaniem ropy naftowej, spowoduje również wybuch egzotycznych chorób w kolejnych miejscach na Ziemi. Według najnowszych badań w najbliższych 30 latach ok. 500 mln ludzi więcej będzie zagrożonych chorobami przenoszonymi przez komary. Zmiany klimatyczne powodują przesuwanie się łagodniejszej pogody w kierunku biegunów, więc kolejne tereny stają się bardziej przyjazne komarom. Kanada i część północnej Europy będą narażone na rozprzestrzenianie się żółtej febry, wirusa Zika, wirusa Dengi i chikungunyi. Ponadto podróżni, którzy zostaną zarażeni przez komary, po powrocie do domów i ugryzieniu przez lokalne komary mogą nieświadomie przekazać im chorobę, a te rozprzestrzenią ją na nowym obszarze.

Czytaj całe wydanie