Brief #64 - okładka

Problemy nauczycieli w Wielkiej Brytanii

Ponad ośmiu na dziesięciu nauczycieli twierdzi, że stan zdrowia psychicznego angielskich uczniów pogorszył się od 2017 r. Coraz częściej zdarzają się wśród dzieci i młodzieży stany lękowe, samookaleczenia, zespół stresu pourazowego i samobójstwa. Nauczyciele zwracają uwagę na rosnący poziom stresu wśród uczniów, związany najczęściej z presją wyników egzaminacyjnych oraz sytuacją rodzinną. Zarazem maleją nakłady finansowe na system edukacyjny w Wielkiej Brytanii i wsparcie dla młodzieży potrzebującej pomocy. W ankiecie wzięło udział 8600 pracowników szkół: dyrektorów, nauczycieli i pracowników socjalnych.

W Wielkiej Brytanii prawie co czwarty nauczyciel jest atakowany fizycznie przez uczniów co najmniej raz w tygodniu. 29% nauczycieli zostało uderzonych lub kopniętych, a 39% odepchniętych przez uczniów, informuje brytyjski związek zawodowy nauczycieli (NASUWT). Zdarzały się też przypadki opluwania (7%) i uderzenia głową (3%). Prawie dziewięciu na dziesięciu nauczycieli twierdzi, że doświadczyło fizycznego lub werbalnego znęcania się ze strony uczniów w ciągu ostatniego roku. Jednocześnie 20% nauczycieli kupuje pomoce naukowe do szkoły za własne pieniądze, a prawie połowa zaopatruje biednych uczniów w pożywienie, ubrania czy mydło.

Rosnąca popularność aplikacji służących do komunikacji sprawia, że rodzice oczekują dyspozycyjności nauczyciela przez 24 godz. na dobę i przez siedem dni w tygodniu. Podczas komunikacji za pomocą e-maili oraz platform typu WhatsApp rodzice są bardziej wymagający i agresywni. Siedmiu na dziesięciu nauczycieli przyznało, że rodzice uczniów otrzymali ich prywatny adres e-mail, chociaż zdecydowana większość (90%) nie zgodziła się na jego podanie. W związku z pogarszającymi się warunkami pracy coraz więcej nauczycieli myśli o zmianie zawodu

Czytaj całe wydanie