Brief #25 - okładka

Organizacja Environmental Investigation Agency (EIA) zidentyfikowała źródło emisji freonu-11, zakazanego w 2010 r.

Organizacja Environmental Investigation Agency (EIA) zidentyfikowała źródło emisji freonu-11, zakazanego w 2010 r. z powodu zdolności do niszczenia warstwy ozonowej w atmosferze ziemskiej. W maju br. naukowcy badający atmosferę poinformowali, że w ciągu ostatnich lat zaobserwowali znaczący wzrost poziomu gazu pochodzącego z obszaru Azji Wschodniej. EIA odkryła, że za wykorzystywanie gazu do produkcji pianki izolacyjnej odpowiadają chińskie fabryki. Organizacja szacowała, że w latach 2012-2017 Chiny, które są głównym producentem tej pianki, wyemitują 10-12 tys. ton freonu. Jednak zdaniem naukowców badających atmosferę emisja freonu wyniosła od 8 do 18 tys. ton.

Chiny są też wiodącym producentem plastiku na świecie. Mają obecnie 29 proc. udziału w rynku. 10 lat temu było to 15 proc. Zdaniem Hervégo Milleta ze stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope rozwój przemysłu tworzyw sztucznych idzie w parze z rozwojem ekonomicznym. Im silniej gospodarka się rozwija, tym więcej plastiku jest wykorzystywane m.in. w budownictwie, infrastrukturze, przemyśle elektrycznym, lotnictwie i przemyśle kosmicznym.

W latach 2006-2016 światowa produkcja tworzyw sztucznych wzrosła z 245 do 348 mln ton, według danych PlasticsEurope. Zapotrzebowanie na tworzywa termoplastyczne, w tym plastik PET, polipropylen, polietylen i polichlorek winylu, wzrastało o 4,7 proc. rocznie w latach 1990-2017. Jednak producenci z Europy, USA i Japonii zauważają spadek swoich udziałów w rynku tworzyw sztucznych. Unia Europejska, Wielka Brytania, Indie, a także firmy takie jak McDonald’s i Starbucks stopniowo rezygnują z wykorzystywania plastikowych słomek. Dzięki działaniom aktywistów na całym świecie i wprowadzonym regulacjom wzrasta poziom wiedzy ludzi na temat skutków zanieczyszczenia plastikiem. Dlatego producenci zaczynają martwić się o swój wizerunek. Liderzy rynku recyklingują więcej, idąc za przykładem producentów surowców, którzy ponownie wykorzystują swoje odpady.

Sikkim, jeden ze stanów w Indiach, jest przykładem skutecznego ograniczenia wykorzystywania plastiku. W 1998 r. wprowadzono tam zakaz stosowania plastikowych toreb, kiedy zauważono, że zatykają kanały i powodują osuwiska. Zakaz okazał się skuteczny, m.in. dzięki kampaniom edukacyjnym w szkołach, monitoringowi sklepów i wysokim karom. W 2016 r. w Sikkim wprowadzono zakaz wykorzystywania wody butelkowanej w urzędach i instytucjach państwowych. Ministrowie zaczęli używać butelek wielokrotnego użytku i pić filtrowaną wodę. A dla turystów stworzono miejsca z czystą, certyfikowaną wodą, którą mogą napełnić swoje pojemniki czy bidony. Zakazano również sprzedaży jednorazowych naczyń, sztućców ze styropianu i termokolu.

Czytaj całe wydanie