Brief #26 - okładka

Irlandia będzie pierwszym krajem, który wycofa publiczne fundusze z inwestycji w ropę, gaz i węgiel

Irlandia będzie pierwszym krajem, który wycofa publiczne fundusze z inwestycji w ropę, gaz i węgiel. 12 lipca projekt ustawy został przegłosowany przez wszystkie partie izby niższej parlamentu (Dáil Éireann). Oczekuje się, że równie szybko zostanie zatwierdzony przez Senat. Gdy ustawa wejdzie w życie, zmusi Irlandzki Fundusz Inwestycji Strategicznych do zakończenia wszelkich inwestycji w nieodnawialne źródła energii w ciągu pięciu lat.

Irlandzki fundusz ma ponad 300 mln euro ulokowane w 150 firmach. Ustawa definiuje firmę produkującą paliwa kopalne jako taką, która uzyskuje co najmniej 20 proc. swoich przychodów z poszukiwania, wydobywania lub rafinacji paliw kopalnych. Dopuszcza także inwestycje w irlandzkie koncerny paliw kopalnych, jeśli finansują odejście od surowców energetycznych.

Nowe przepisy mają pomóc w wypełnieniu zobowiązań z porozumienia paryskiego. W czerwcu br. Irlandia została określona „drugim najgorszym krajem” (zaraz po Polsce) pod względem przeciwdziałania zmianom klimatu, w światowej kampanii organizacji Climate Action Network Europe.

Wyniki głosowania w Irlandii są zgodne z zaleceniami Centralnego Banku Norwegii z 2017 r. Norwegia – największy producent ropy naftowej w Europie – wycofała tylko część swoich funduszy inwestycyjnych (o wartości 1 bln dol.) ze spółek węglowych, ale nadal rozważa posiadanie udziałów w rynku ropy naftowej i gazu ziemnego. W styczniu br. władze Nowego Jorku ogłosiły, że publiczny fundusz emerytalny w ciągu pięciu lat wycofa 189 mld dol. (jak podaje agencja Reuters) z firm paliwowo-kopalnych, a w 2017 r. 40 organizacji katolickich zapowiedziało, że pozbędzie się udziałów spółek paliwowych.

Czytaj całe wydanie