Brief #26 - okładka

Prawo własności prywatnej zostanie oficjalnie uznane w nowej konstytucji Kuby

Prawo własności prywatnej zostanie oficjalnie uznane w nowej konstytucji Kuby. Projekt, składający się z 224 artykułów, w skróconej wersji opublikowała 14 lipca rządowa gazeta „Granma”. Jeśli zostanie przyjęty przez Zgromadzenie Narodowe, potem przegłosowany w referendum, które ma odbyć się jeszcze w tym roku, zastąpi konstytucję zatwierdzoną przez Komunistyczną Partię Kuby w 1976 r. Intencją proponowanych reform jest konstytucyjne sformalizowanie otwarcia gospodarczego i społecznego przy jednoczesnym utrzymaniu „nieodwołalnego” systemu socjalistycznego (w 2002 r. wprowadzono w konstytucji zapis o nieodwołalności socjalizmu).

Uznanie własności prywatnej może oznaczać większą ochronę prawną dla prywatnych przedsiębiorców i zagranicznych inwestorów, ale gospodarka nadal będzie centralnie planowana i oparta o przedsiębiorstwa państwowe. W skróconej wersji projektu konstytucji pojawia się też zapis dotyczący wolnego rynku. Aktualna konstytucja rozpoznaje własności: państwową, spółdzielczą, rolniczą, osobistą i joint venture.

Według projektu Komunistyczna Partia Kuby pozostanie dominującą siłą polityczną. Okres sprawowania urzędu prezydenta zostanie ograniczony do dwóch pięcioletnich kadencji. Władza polityczna zostanie rozdzielona pomiędzy kompetencje prezydenta i premiera. W nowej konstytucji mają się również pojawić artykuły dotyczące zakazu dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć, niepełnosprawność czy pochodzenie etniczne. W czerwcu Zgromadzenie Narodowe zaproponowało także legalizację małżeństw jednej płci.

Czytaj całe wydanie