Brief #90 - okładka

Kobiety w pracy

58% z 1550 ankietowanych kobiet stwierdziło, że „tożsamość i/lub atrybuty fizyczne wpływają na ich doświadczenia w pracy”. Badanie przeprowadzono wśród kobiet różnych ras, zawodów i wykonujących różne zawody opiekuńcze (np. opieka nad dziećmi, osobami starszymi) w siedmiu miastach Stanów Zjednoczonych. 25% kobiet wskazało dyskryminację osób starszych jako czynnik najczęściej pojawiający się w ich doświadczeniu zawodowym. 20% wskazało na nierówność ze względu na możliwości lub ograniczenia fizyczne, 19% – na nierówność ze względu na kształt lub rozmiary ciała, a 17% zwróciło uwagę na dyskryminację płciową. Badania, w tym 100 wywiadów z kobietami, przeprowadziło pismo „Riveter” z partnerami: firmą Xerox i organizacją YouGov.

W Japonii niektóre firmy wymagają od kobiet, aby nie nosiły okularów w pracy. Podobno część sieci detalicznych twierdzi, że pracownice sprawiają w okularach „zimne wrażenie”. Nie jest jasne, czy zakazy te są oparte na polityce firmy, czy raczej odzwierciedlają społecznie akceptowaną praktykę. Na początku 2019 r. japońskie firmy zostały wezwane przez opinię publiczną, aby nie zmuszały kobiet do noszenia butów na wysokich obcasach w pracy. W najnowszym raporcie Światowego Forum Ekonomicznego Japonia zajmuje 110 miejsce na 149 krajów pod względem równości płci.

Według WHO niemowlęta powinny być karmione wyłącznie mlekiem matki do szóstego miesiąca życia, a dzieci są zdrowsze, gdy karmienie piersią trwa co najmniej do drugiego roku życia. To wyzwanie dla kobiet zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Rozwiązaniem jest odciąganie mleka z piersi regularnie, co trzy do czterech godzin przez 15–30 min. – w miejscu pracy. Jeżeli nie ma odpowiednich do tego warunków, matki mają gorsze wyniki pracy i ich organizm produkuje mniej mleka niż kobiet, które otrzymują wsparcie w miejscu pracy – wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Arizony.

Czytaj całe wydanie