Brief #103 - okładka

Walka o lepsze warunki pracy

36% (ok. 10 mln) pracowników w Wielkiej Brytanii ma słabej jakości pracę, której wykonywanie grozi doznaniem uszczerbku na zdrowiu. Takie zatrudnienie najczęściej posiadają młode, dorosłe osoby, grupy mniejszościowe oraz pracownicy spoza południa Anglii. 15% zatrudnionych, wykonujących słabej jakości pracę, narzeka na zdrowie, w porównaniu z 7% osób, które pracują w dobrych warunkach. Badania przeprowadziła organizacja Health Foundation, która pracę słabej jakości definiuje jako taką, w której występują minimum dwa negatywne aspekty dla pracownika: złe samopoczucie, niskie bezpieczeństwo, niska satysfakcja, niska autonomia lub niskie wynagrodzenie.

Pracownicy centrum logistycznego firmy Amazon na Staten Island w Stanach Zjednoczonych skarżą się na niebezpieczne i wyczerpujące warunki zatrudnienia, np. na stanowisku sortownika. Pracę tę wykonują trzy razy w tygodniu przez 12 godz. i polega ona na sprawdzeniu i przeskanowaniu 1800 paczek na godz. (30 na min.). W listopadzie 2019 r. 600 pracowników tego magazynu dostarczyło zarządowi firmy petycję w sprawie poprawy warunków pracy: zwróciło uwagę m.in. na potrzebę wydłużenie dwóch przerw w pracy z 15 do 30 min. oraz poinformowało o trzy razy wyższym wskaźniku urazów w ich magazynie w porównaniu ze średnią krajową dla zatrudnionych w magazynach w USA. Pracownicy narzekają na śledzące ich komputery, które na podstawie algorytmów sprawdzają, czy zatrudnieni pracują w najbardziej efektywny sposób. Jeżeli nie, są zwalniani.

74% specjalistów ds. finansów w Europie, a wśród nich pracownicy giełdowi, analitycy i zarządzający funduszami inwestycyjnymi, chce skrócenia długości dnia pracy na giełdzie papierów wartościowych (obecnie 8,5 godz.). W Stanach Zjednoczonych giełda działa przez 6,5 godz. dziennie. Giełdy w Azji pracują od 4 godz. (Chiny) do 5,5 godz. (Hongkong). Pracownicy tłumaczą konieczność zmiany m.in. postępem technologicznym, który ułatwia handel z odległych lokalizacji na całym świecie, oraz potrzebą zachowania równowagi między życiem rodzinnym a zawodowym.

Czytaj całe wydanie