Brief #87 - okładka

Kontrowersyjne wyniki badań żywieniowych

Wyniki najnowszych badań, wskazujące na brak przekonujących dowodów na to, że ograniczenie spożycia czerwonego lub przetworzonego mięsa jest korzystne dla jednostki, wzburzyły środowiska naukowe. Raport międzynarodowej grupy kilkunastu badaczy, kierowanej przez dr. Bradleya C. Johnstona, powstał na podstawie badań, w których wzięło udział ponad 4 mln osób. Naukowcy stwierdzili, że w każdym przypadku związki między jedzeniem czerwonego mięsa a chorobą i śmiercią były niewielkie.

Jednak krytycy raportu twierdzą, że badania nad żywieniem często nie spełniają najbardziej rygorystycznych standardów naukowych, a większość z nich ma charakter obserwacyjny. Zespół dr. Johnstona stosował narzędzie o nazwie GRADE, które zostało zaprojektowane głównie w celu oceny klinicznych prób leków, a nie badań dietetycznych. Według dr. Franka Hu z Harvard T.H. Chan School of Public Health, używając narzędzia GRADE w niewłaściwy sposób, można zdyskredytować każde zdrowotne ostrzeżenia, np. związek między biernym paleniem a chorobami serca, zanieczyszczeniem powietrza a problemami zdrowotnymi, czy brakiem aktywności fizycznej a chorobami przewlekłymi.

Spór dotyczy metod badań nad żywieniem i tego, czy możliwe jest ustalenie wpływu na zdrowie tylko jednego składnika diety. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda ostrzegli, że wnioski „szkodzą wiarygodności nauki o żywieniu i podważają zaufanie publiczne do badań naukowych”. Główne organizacje medyczne, m.in. American Cancer Society i American Heart Association, powtórnie ostrzegły o szkodliwym wpływie spożywania czerwonego mięsa na zdrowie.

Bradley C. Johnston nie ujawnił wcześniejszych powiązań badawczych z przemysłem mięsnym i spożywczym. W 2016 r. był jednym z autorów raportu, który próbował zdyskredytować międzynarodowe wytyczne zdrowotne dotyczące spożywania mniejszej ilości cukru. Badanie zostało sfinansowane przez International Life Sciences Institute (ILSI), organizację wspieraną przez firmy związane z agrobiznesem, produkcją żywności i farmaceutykami (m.in. McDonald’s, Coca-Colę, PepsiCo).

Czytaj całe wydanie