Brief #87 - okładka

Nomofobia i inne nowe słowa w Oxford English Dictionary

Język odzwierciedla wartości i uprzedzenia społeczne, a także utrwala nierówności. Strony internetowe, media społecznościowe i programy telewizyjne zawierają np. pejoratywne użycia słów kiepski lub gej. Nazewnictwo zawodów, związane z równouprawnieniem płci, nadal jest kwestionowane (np. firefighter zamiast fireman). Specjalistyczny język badań nad nierównościami może być niezrozumiały dla grup, których badania dotyczą, co powoduje wykluczenie ich z debaty. Zaledwie 55% osób w Wielkiej Brytanii rozumie, co oznacza termin ruchliwość społeczna (najmniej w grupie osób w wieku od 18 do 24 lat).

Słowa nomofobia lęk przed brakiem dostępu do telefonu komórkowego lub usług telefonii komórkowej – i nomofobiczny zostały dodane do Oxford English Dictionary. Słownik wzbogacił się również o takie słowa jak: Jedi, padawan, miecz świetlny, potrawa kuchni hawajskiej poke oraz popularny w języku angielskim skrót od whatever whatews. W nowym wydaniu Oxford English Dictionary są również słowa fake news i sumfin (skrót od „s=stupid, u=ugly, m=mean, f=fat, i=ignorant, n=negative”).

Unicode Consortium poinformowało, że emotikon przedstawiający roześmianą twarz ze łzami radości jest najczęściej używanym piktogramem w internecie, kolejnymi pod względem popularności są czerwone serce i roześmiana twarz z oczami w kształcie serc. Badania wskazują, że 55% komunikacji międzyludzkiej odbywa się za pomocą mowy ciała gestów, postawy, wyrazu twarzy. Te informacje zanikają w wiadomościach tekstowych, więc ludzie korzystają z piktogramów wyrażających silne uczucia.

Czytaj całe wydanie