Brief #50 - okładka

Instytucje finansowe ostrzegają przed krachem na rynku tzw. pożyczek lewarowanych

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, członkowie Systemu Rezerwy Federalnej USA, Bank Anglii oraz Bank Rezerwy Australii ostrzegają przed załamaniem wywołanym ewentualnym krachem na rynku tzw. pożyczek lewarowanych. Sytuacja zaczyna przypominać tę sprzed 11 lat, gdy kryzys rozpoczął się od upadku Banku Lehman Brothers i załamania rynku ryzykownych kredytów hipotecznych w USA.

Pożyczka lewarowana jest udzielana firmom lub osobom fizycznym, które są już obciążone znacznym długiem, a ich historia kredytowa nie jest wiarygodna. Pożyczki te są uważane za obarczone wyższym ryzykiem niewykonania zobowiązań, dlatego są kosztowniejsze dla pożyczkobiorcy. Co więcej, jak miało to miejsce w przypadku kryzysu na rynku kredytów hipotecznych subprime w 2008 r., standardy zawierania umów o pożyczki lewarowane spadły i banki zbyt chętnie udzielały ich zadłużonym firmom. Tym samym inwestujący w te pożyczki ponosili coraz większe ryzyko strat. Henry McVey z globalnej firmy inwestycyjnej KKR oszacował rynek pożyczek lewarowanych na 1,3 bln dol.

Według Rasheeda Saleuddina z University of Cambridge Judge Business School „niewielkie zmiany stóp procentowych w pożyczkach lub nawet tylko nerwowe oczekiwanie na nie mogą spowodować załamanie”. Natomiast Amir Amel-Zadeh, profesor nadzwyczajny w Saïd Business School na Uniwersytecie w Oksfordzie, ostrzegł inwestujących w pożyczki lewarowane, CLO [rodzaj obligacji zabezpieczonej długiem] oraz w pożyczkowe fundusze wspólnego inwestowania przed możliwością poniesienia większych strat niż w 2008 r.

„The Guardian” przypomina, że przed 2008 r. banki bardzo chętnie udzielały kredytów hipotecznych klientom, którzy nie mieli szans ich spłacić. Kredyty te były łączone i przekształcone w produkty inwestycyjne, powodując ogromne straty na całym świecie. Tym razem, zamiast udzielać ryzykownych pożyczek właścicielom domów, banki rozdają ryzykowne pożyczki lewarowane zadłużonym firmom, a inwestorzy skupują zbudowane z tych pożyczek niebezpieczne produkty finansowe.

Czytaj całe wydanie