Brief #98 - okładka

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania powodują poważne problemy ze zdrowiem fizycznym. Osoby mające te zaburzenia i pozbawione wsparcia często z powodu otoczenia rezygnują z edukacji, pracy i życia społecznego. Jadłowstręt psychiczny ma najwyższy wskaźnik umieralności wśród wszystkich chorób i zaburzeń psychicznych. W Wielkiej Brytanii liczba osób przyjętych do szpitala z powodu zaburzeń odżywiania wzrosła z 13 885 w latach 2016–2017 do 19 040 w latach 2018–2019 (wzrost o 37%). Liczba hospitalizacji z powodu zaburzeń odżywiania wzrosła w każdej grupie wiekowej. W 2019 r. osoby w wieku 18 lat i poniżej stanowiły jedną czwartą grupy osób hospitalizowanych z powodu zaburzeń odżywiania. W tym 2440 pacjentów było chorych na anoreksję, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z 2018 r. Najczęściej z powodu anoreksji trafiały do szpitali dziewczęta w wieku 13–15 lat: 1056 przypadków w 2019 r.

Według najnowszych badań genetycznych ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania u niektórych osób jest znacznie większe i mają na nie wpływ nieprzyjemne i trudne doświadczenia życiowe, np. stres, zastraszanie lub traumatyczne wydarzenia.

Osoby z zaburzeniami odżywiania są ponad 3,5 raza bardziej narażone na uzależnienie się od ćwiczeń fizycznych. W raporcie wykorzystano dane z dziewięciu badań i obejmujące ogółem 2140 osób, będących w wieku średnio 25 lat. Uzależnienie od ćwiczeń zostało zdefiniowane jako „obsesyjne podejście do sprawności fizycznej, które może mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie społeczne”. Z badań wynika, że uzależnienie to może częściej wystąpić u osób z zaburzeniami odżywiania z powodu obawy przed przybraniem na wadze. Zauważono również, że osoby te uzyskały wyższe wyniki w testach podatności na uzależnienia i zachowania obsesyjno-kompulsywne

Czytaj całe wydanie