Brief #34 - okładka

Badanie dotyczące instalacji paneli solarnych i turbin wiatrowych na Saharze

Instalacja dużej liczby paneli solarnych i turbin wiatrowych na Saharze miałaby znaczący wpływ na opady, wegetację roślin i temperaturę. Badanie, któremu przewodniczyła dr Yan Li z Uniwersytetu w Illinois, zostało opublikowane w magazynie naukowym Science”.

Zdaniem autorów badania 9 mln km2 instalacji pomogłoby wytworzyć czterokrotnie więcej energii niż jest obecnie wykorzystywanej na świecie każdego roku. Taka instalacja mocno ingerowałaby jednak w ekosystem pustyni. Większe parowanie, opady i wzrost roślin są spowodowane mieszaniem się powietrza w wyniku ruchu turbin wiatrowych. Farmy wiatrowe zwiększają szorstkość terenu, co prowadzi do powstania wiatru w obszarach o niskim ciśnieniu” – tłumaczy BBC dr Li. Zbierające się powietrze podnosi się, powodując jego ochłodzenie i kondensację wilgoci, co prowadzi do zwiększonych opadów” – dodaje. Z kolei panele solarne zmniejszają odbicie światła słonecznego od powierzchni ziemi (efekt albedo). Prowadzi to do większej absorpcji energii słonecznej i ocieplenia powierzchni, co w konsekwencji zmniejsza ciepło Sahary, a dzięki temu unosi powietrze i zwiększa opady.

Badania przeprowadzone w regionie Sahelu, jednym z najbardziej suchych na świecie, pokazały, że tam, gdzie znajdowały się farmy wiatrowe, średnie opady wzrosły o 1,12 mm dziennie.

Tymczasem w Wielkiej Brytanii, przy granicy hrabstwa Kumbria z Morzem Irlandzkim, została otwarta największa na świecie farma wiatrowa o nazwie Walney Extension. Zajmuje powierzchnię 20 tys. boisk piłkarskich i wytwarza energię o wartości 659 MW, wystarczającą, by zasilić 590 tys. domów.

Zdaniem Claire Perry, minister energetyki Wielkiej Brytanii, system pomoże krajowi – liderowi pod względem nadmorskich farm wiatrowych (blisko jedna dziesiąta energii elektrycznej Wielkiej Brytanii pochodzi z tego źródła) – umocnić pozycję i zapewnić tysiące miejsc pracy.

W 2020 r. w Szkocji zostanie otwarta ScottishPower East Anglia One, jeszcze większa farma wiatrowa, która będzie wytwarzać energię o wartości 714 MW.

Czytaj całe wydanie