Brief #34 - okładka

W Wielkiej Brytanii minimalny wiek zawarcia małżeństwa może wzrosnąć do 18 lat

W Wielkiej Brytanii minimalny wiek zawarcia małżeństwa może wzrosnąć do 18 lat. Śledztwo The Times” ujawniło, że wiele nastolatek jest zmuszanych do zawierania małżeństw poza granicami kraju, gdzie są gwałcone i zachodzą w ciążę. Z artykułu wynika, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii otrzymało dziesiątki raportów o ofiarach (lub przypuszczalnych ofiarach) zmuszonych przez rodziny do sfinansowania wiz dla zagranicznych współmałżonków. Blisko połowa z tych wiz została przyznana. Aby do tego nie doszło, ofiary musiałyby podpisać publiczne oświadczenie o swojej sytuacji, jednak ze względu na presję rodziny często tego nie robią.

Obecnie w Anglii, Walii i Irlandii Północnej, aby zawrzeć związek z osobą w wieku co najmniej 16 lat, wymagana jest zgoda jej rodzica lub opiekuna. Pauline Latham, członkini parlamentu z rządzącej Partii Konserwatywnej, przedstawiła Izbie Gmin propozycję ustawy podwyższenia wieku do 18 lat, która trafi do do drugiego czytania.

Nie wszyscy członkowie parlamentu zgadzają się jednak na zmianę. Kevin Foster z Partii Konserwatywnej sądzi, że ustawa byłaby sprzeczna z prawem, ponieważ wiek dojrzałości seksualnej wynosi 16 lat.

W wielu stanach USA minimalnym wiekiem na zawarcia małżeństwa jest 16 r.ż., z wymogiem zgody rodzica bądź opiekuna dziecka. W kilku stanach w szczególnych przypadkach dopuszcza się małżeństwa z nastolatkami w wieku 14-15 lat. Według raportu Voice of America liczby wskazują, że na każde 1000 dzieci, blisko 7 dziewcząt i 6 chłopców zawarło małżeństwo przed 18 r.ż.

W Szwecji wzrasta liczba zgłoszeń dotyczących dzieci zmuszanych do zawarcia małżeństwa. Krajowa Rada Administracji w regionie Östergötland otworzyła gorącą linię, na którą mogły dzwonić osoby zmuszone do małżeństwa. W 2018 r. zarejestrowano co najmniej 130 zgłoszeń. To znaczący wzrost w porównaniu z 101 zgłoszeniami w latach 2014-2018, z których tylko sześć trafiło do sądu. Wzrost zgłaszanych przypadków może też wynikać z większej świadomości społeczeństwa.

Szwedzkie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w marcu br. zaczęło rozsyłać broszury pt. Informacje dla tych, którzy poślubili dziecko”, po tym jak zostało skrytykowane za niedostateczne informowanie imigrantów o przepisach prawa.

Czytaj całe wydanie