Brief #80 - okładka

Głód w Afryce

Ponad 9 mln ludzi brakuje żywności z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych, które zniszczyły plony w południowej części Afryki. Liczba osób zagrożonych głodem ma wzrosnąć do 12 mln w marcu 2020 r., wynika z danych szacunkowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odnotowano najniższe opady od 1981 r., a w niektórych miejscach zniszczenia zostały spowodowane przez cyklony. Niedobór żywności oznacza konieczność importu 3,5 mln t zbóż przez Angolę, Malawi, Zambię, Mozambik i Zimbabwe, co spowoduje wzrost inflacji i jeszcze trudniejszą sytuację mieszkańców.

Głód zagraża również Senegalowi i Mauretanii, gdzie jałowe pastwiska utrudniają hodowlę zwierząt gospodarskich, które w tych krajach stanowią podstawę bezpieczeństwa żywnościowego. Setki tysięcy ludzi są zagrożone głodem. Migracje pasterzy poszukujących pastwisk powodują również konflikty z rolnikami.

280 mln ludzi na świecie może zostać zmuszonych do migracji w związku z rosnącym poziomem oceanów oraz potężnymi sztormami. Efekt cieplarniany powoduje topnienie lodu morskiego oraz lodowców, co zwiększa poziom wody w zbiornikach oceanicznych, ostrzega ONZ. Co najmniej 30% powierzchni wiecznej zmarzliny na półkuli północnej może stopić się w ciągu najbliższych 80 lat. To z kolei uwolni miliardy t węgla organicznego, zmagazynowane w wiecznej zmarzlinie.

Mniejsza wydajność i wzrost roślinności lądowej na całym świecie od końca lat 90. są wynikiem zmian zawartości wody w atmosferze – wynika z badań, które rzucają nowe światło na funkcjonowanie ekosystemów Ziemi w obliczu zmian klimatu. Kluczowe znaczenie ma prężność pary wodnej – im jest wyższa, tym większy jest jej negatywny wpływ na fotosyntezę, co utrudnia wzrost i zwiększa obumieranie roślin.

Czytaj całe wydanie